Krąg Fioletowego Płomienia

Friday, 03. September 2010

Krąg Fioletowego Płomienia tworzymy z myślą by nastał na Ziemi Nowy Świat.

Nowa Światła Rzeczywistość.

By Ziemia stała się wolna od władzy opartej na przemocy i kontroli.

Z myślą że ustawiane przez nas instalacje energetyczne wywołają na Ziemi potężne zmiany.

Z intencją by Światło i Miłość z tworzonych przez Nas

kręgów rozlało się po całej planecie.

 

Z myślą że tworzymy Portal do Źródła.

Z intencją by z kręgu rozprzestrzeniały się fale Boskich Płomieni dokonując wielkich przemian na naszej planecie i we wszechświecie.

Z takim nastawieniem tworzymy tą instalację. Wpisujemy tą intencję w kamienie i kryształy. Jest to dla nas wielka, przełomowa chwila.

 

Proszę spojrzeć na załączony szkic. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z figurą trójwymiarową, jedynie częściowo ujawnioną na płaskim terenie.

1. Najpierw wyznaczamy środek największego kręgu. Staramy się tego dokonać intuicyjnie.

 

2. Wyznaczamy oś Północ N – Południe S przechodzącą przez środek kręgu a zarazem środek wszystkich trójkątów, które utworzymy. W odpowiedniej odległości od środka wstawiamy tyczkę - jedną na północy a drugą na południu i łączymy je sznurkiem czy linką. W ten sposób już mamy narysowaną linię Północ – Południe. Przyda się Nam ona do tworzenia odpowiednio trójkątów coraz większych, na przemian raz skierowanych wierzchołkiem na północ a innym razem na południe.

 

3. Tworzymy najmniejszy trójkąt równoboczny w centrum kręgu wierzchołkiem skierowanym na południe. W wierzchołkach powstałego trójkąta wbijamy pomocnicze tyczki i łączymy je sznurkiem. W ten sposób powstaje obrys pierwszego trójkąta.

 

4. Następnie wyznaczamy kolejny, drugi, nieco większy trójkąt równoboczny tym razem wierzchołkiem zwróconym na północ. Jest on opisany na przed chwilą wyznaczonym trójkącie wewnętrznym. Oznacza to, że wierzchołki mniejszego trójkąta, który już utworzyliśmy wyznaczają dokładnie środki trzech boków większego trójkąta, który teraz mamy zamiar stworzyć. Pamiętamy, że tym razem wierzchołek ma być skierowany na Południe.

 

5. Podobnie tworzymy kolejne trójkąty coraz większe na przemian skierowane wierzchołkiem w kierunku południowym i północnym. Aż dochodzimy do utworzenia największego trójkąta równobocznego. Jego wierzchołek skierowany jest na Północ.

 

6. Ostatecznie wstawiając tyczki w rogi kolejnych, coraz większych trójkątów i obrysowując je linką, mamy zaznaczone 6 trójkątów ( w tym 3 trójkąty skierowane wierzchołkiem na Południe i 3 trójkąty skierowane wierzchołkiem na Północ).

 

7. Wierzchołki naszego już największego widocznego trójkąta wyznaczają zarazem promień kręgu. Krąg jest opisany na wierzchołkach trójkąta. Krąg rysujemy na ziemi popiołem (lub wapnem). Możemy sobie pomóc w ten sposób że do tyczki wbitej dokładnie w centrum kręgu przywiązujemy sznurek o długości równej promieniowi tego kręgu. I końcem tego sznurka zataczamy krąg odpowiednio w tym miejscu sypiąc popiół czy wapno.

 

8. W końcu możemy się zabrać do stawiania odpowiedniej wielkości kamieni w miejscach tyczek, które wyznaczają wierzchołki naszych 6 trójkątów. Zaczynając od środka.

 

9. Wierzchołki najmniejszego trójkąta możemy zaznaczyć podobnej wielkości kamieniami. Zdejmujemy 3 tyczki wyznaczające wierzchołki tego trójkąta oraz sznurek czy linkę wyznaczającą ten trójkąt bo już nie będą Nam potrzebne i stawiamy w miejsce tych tyczek odpowiednio kamienie, tak by środki kamieni znajdowały się dokładnie w wyznaczonych przez tyczki punktach na ziemi.

 

10. Wierzchołki kolejnych coraz większych trójkątów zaznaczamy odpowiednio coraz większymi kamieniami. Każdy trójkąt ma kamienie o podobnych rozmiarach, z tym że coraz większe trójkąty wyznaczają coraz większe kamienie. Intuicyjnie staramy się ustalić którą część kamienia powinna być ustawiona do góry.

 

11. Na obwodzie naszego największego kręgu już mamy ustawione trzy największe kamienie. Mamy też zarysowany ten krąg popiołem czy wapnem. Teraz możemy ustawić kamienie w obwodzie kręgu (obwód posypany popiołem). W sumie ilość wszystkich kamieni wchodzących w skład tego naszego największego kręgu wynosi 99. W tym są to 3 największe kamienie wyznaczające wierzchołki naszego największego trójkąta oraz 96 mniejszych kamieni czy kamyczków podobnej wielkości. Z tego wynika że jedną trzecią obwodu naszego kręgu stanowi 33 kamienie (1 duży i 32 małe). Inaczej mówiąc między dwoma najbliższymi największymi kamieniami na obwodzie tego kręgu ustawiamy 32 mniejszych kamieni o podobnych rozmiarach w podobnej do siebie odległości (w tych samych odstępach).

 

12. Pod kamieniami w wierzchołkach trójkątów możemy wkopać odpowiednie kryształy.

 

13. W centrum kręgu, pośrodku wszystkich trójkątów wkopujemy kryształy aktywacyjne. Powinny to być kwarc różowy oraz ametyst. Proponujemy wkopanie kryształów również pod każdym kamieniem wyznaczającym poszczególne trójkąty. W naszym kręgu pod trójkąty żeńskie (skierowane wierzchołkiem na Południe) wkopywaliśmy kawałki różowego kwarcu, a pod trójkąty męskie, skierowane wierzchołkami na Północ, wkopywaliśmy kryształy górskie. Trójkąty wyznaczają wirujące Merkaby kręgu, zatem mamy tu w istocie do czynienia z figurą trójwymiarową, jedynie częściowo ujawnioną na płaskim terenie.

 

14. Ze względu na ograniczone miejsce, 2 nasze trójkąty wewnętrzna wyznaczyliśmy jedynie kryształami. Kamienie by się nie zmieściły, a średnica kręgu i tak miała 22m. Jeżeli będziecie dysponować szerszym polem, można całość ustawić z kamieni.

 

15. W trakcie całej budowy posługujemy się intuicją. Mniej myśl głową, bardziej czuj sercem. Bądź otwarty na inspiracje. To jest Wasz krąg, Wasz, niepowtarzalny unikalny. I taki ma być!

 

Koordynacja prac w poszczególnych regionach Polski:

Piła
Zbyszek Stecko, e-mail: zbyszek@telmiss.pl tel: 602266994

 

Sieraków (zachodnia Wielkopolska)
Dawid Kawiorski, e-mail: kawior78@wp.pl tel: 664603506

 

Śląsk
Halina, e-mail: alleksa@o2.pl, tel: 509 778 148

 

Bydgoszcz
Andrzej Lamparski, andrzej.lamparski@gmail.com

 

Prosimy się zgłaszać!

Newsletter

Enter your e-mail, we will inform you about new articles

e-mail: contact@violetflame-merkaba.com

tel: +44 1158880510

We call back if we miss your call. Skype: violetflame-merkaba