Light of The Spirit

Supreme Soul

REACHING YOUR HIGHEST DESTINATION

Read the text without hurry.

EN

Light of your soul

Truth is always clear and simple. Always!

 

EN

The World of Light

The world whence I came

My home.

A world of limitless light.

EN

Najwyższa Istota

SPOTKANIE Z TWOIM NAJWYŻSZYM PRZEZNACZENIEM

Czytaj ten tekst bez pośpiechu.

PL

Dusza jest światłem

Dusza jest światłem, Światło Ducha

Prawda jest prosta i zrozumiała. Zawsze!

PL

Świat światła

ŚWIAT, Z KTÓREGO POCHODZĘ

Mój dom.

Świat bezkresnego światła.

Świat, do którego powrócę

po zakończeniu zadania na Ziemi.

To również Wasz dom.

Zapraszam Was do niego.

PL

Violet Flame - spiritual knowledge

Start

The call of the stone circle
I call upon you, my Stellar Brothers. I...

Violet Flame

Violet Flame, Purple Flame
ABOUT THE FIOLET FLAME The Violet Flame is one...
Fiolet Flame Wave
VIOLET FLAME CIRCLE On 21 June 2010, on...

Light of The Spirit

The world whence I came My home. A world of...
Dusza jest światłem, Światło Ducha
Truth is always clear and simple. Always...
Light of the Supreme Soul - life energy
REACHING YOUR HIGHEST DESTINATION Read the...

Health, conscious eating

Conscious eating, wegetarianism, veganism, animal's rights
Why is it so important? “What you eat it...

Children of new era

Dzieci indygo i kryształowe
The arrival of every new spiritual being on...

Hidden reality

Field of life - Divine Matrix
In the mythology of ancient Greeks, the...
Divine matrix
It is quiet... It has been so quiet for several...

Prehistory, Atlantis, Egypt, pyramids

Mother Earth
Is it not beautiful? A long time ago, in...

Newsletter

Enter your e-mail, we will inform you about new articles

e-mail: contact@violetflame-merkaba.com

tel: +44 1158880510

We call back if we miss your call. Skype: violetflame-merkaba